کم کاری فعالان ارتباطی، از موانع کلیدی توسعه

مفهوم توسعه اصولا متضمن ارتباطات هم افزا و گفتگوی مولد میان کنشگران کلیدی نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و مادامی که فعالان ارتباطی نتوانند فرهنگ ، ابزار و قواعد گفت و گو را در جامعه توسعه دهند، نمی توانند ارزش های ذاتی این حوزه را به سیاستگذاران و برنامه ریزان و مجریان حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ اثبات کنند.

حسین سلاح ورزی

نایب رئیس اتاق ایران

07 بهمن 1397
شناسه : 101
منبع:
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
http://prworkshop.ir/news/101
مفهوم توسعه اصولا متضمن ارتباطات هم افزا و گفتگوی مولد میان کنشگران کلیدی نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و مادامی که فعالان ارتباطی نتوانند فرهنگ ، ابزار و قواعد گفت و گو را در جامعه توسعه دهند، نمی توانند ارزش های ذاتی این حوزه را به سیاستگذاران و برنامه ریزان و مجریان حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ اثبات کنند.

انسداد ساختاری کانال های گفتگو و همچنین ضعف نهادی و فقر تکنیکی حوزه ارتباطات یکی از موانع جدی پروژه توسعه در ایران است.

مفهوم توسعه اصولا متضمن ارتباطات هم افزا و گفتگوی مولد میان کنشگران کلیدی نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و مادامی که فعالان ارتباطی نتوانند فرهنگ ، ابزار و قواعد گفت و گو را در جامعه توسعه دهند، نمی توانند ارزش های ذاتی این حوزه را به سیاستگذاران و برنامه ریزان و مجریان حوزه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ اثبات کنند.

پلتفرمهایی که بتوانند در سطوح ساختاری،نهادی و مکانیزمی گفت و گو میان بازیگران کلیدی توسعه را تسهیل کنند، نیاز راهبردی امروز و فردای کشور است اما متاسفانه تا امروز صاحبنظران و فعالان ارتباطی کشور در ایفای نقش راهبردی و توسعه ای خود دچار کاستی های جدی بوده اند.

بر اساس یکصد سال تجربه انباشته اتاق بازرگانی ایران در زمینه شکل دادن و هدایت گفتگوی مولد میان ذینفعان کلیدی و نیروهای راهبردی موثر در توسعه کشور می توان گفت که امروز با توجه به شرایط خاص کشور، فرصت کم نظیری برای هم افزایی میان ذینفعان و بسیج منابع در جهت تقویت نظام ارتباطات توسعه کشور ایجاد شده است.

حمایت بخش خصوصی از برگزاری رویدادهایی همچون «کارگاه تجربه و نوآوری» که درپی روزآمدسازی سازوکارها و ارتقای ظرفیت های نظام ارتباطی در ایران هستند، به نوعی حمایت از زیرساخت های توسعه است که به مرور وزن و جایگاه بیشتری در اذهان سیاستگزاران و کنشگران عرصه توسعه ملی می یابد.

 

ارسال نظر
ثبت نام
شرایط ثبت نام

شرکت کنندگان می‌توانند با پرداخت هزینه ثبت نام، به رایگان در حداکثر 5 کارگاه انتخابی شرکت کنند و از بخش‌های عمومی رویداد نظیر پانل‌های گفت و گو نیز استفاده کنند.
شرکت کنندگان فردی می‌توانند با دریافت فرم، پرداخت هزینه ثبت نام و ارسال کپی فیش آن به دبیرخانه اقدام کنند. شرکت کنندگان گروهی و سازمانی باید فرآیندهای اجرایی ثبت نام را از نماینده سازمان پیگیری کنند. تأیید قطعی ثبت نام‌های گروهی، علاوه بر تعامل با نماینده سازمان، در قالب تأییدیه ایمیل و پیامک برای هر فرد ارسال خواهد شد.
برنامه زمان بندی کارگاه‌ها، در اینجا قابل مشاهده است و شما می‌توانید با توجه به زمان‌های اعلام شده و عناوین کارگاه‌ها، به انتخاب حداکثر 5 کارگاه اقدام کنید.
زمان برگزاری: 21 و 22 خرداماه 1397 از ساعت 9 تا 18
مکان برگزاری: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. تهران: خیابان طالقانی، نبش موسوی

فرآیند ثبت نام

1- فرم ثبت نام فردی را از اینجا و فرم ثبت نام گروهی را از اینجا دریافت کنید.

2- در صورت تمایل به ثبت نام فردی، اسامی کارگاه‌های مورد نظر خود را با توجه به زمان بندی کارگاه‌ها انتخاب کنید.

3- مبلغ 750 هزار تومان برای هر شرکت کننده را به شماره کارت 5022297000080296 به نام «کارگاه تجربه و نوآوری» نزد بانک پاسارگاد واریز کنید.

4- کپی فیش واریزی را به همراه تصویر فرم تکمیل شده به ایمیل info@prworkshop.ir و یا شماره فاکس 85732422-021 ارسال کنید.

5- چنانچه ظرف حداکثر 24 ساعت از ارسال، تأیید دریافت مدارک به شماره همراه شما پیامک نشود، با تلفن‌های دبیرخانه به شماره 85732422-021 تماس بگیرید. مسوول دبیرخانه یا شماره تلفن همراه 09132310628 نیز پاسخگوی هرگونه مشکلی در این زمینه است.